برای آموزش جدول نظام‌دار به دانش‌آموزان، از داستان چه وچه وچه یه بچه استفاده کردیم. بدین ترتیب که از یک طرف که بچه خرگوش‌ها کم می‌شدند به طرف دیگر اضافه می‌شدند.

محل اجرا: سراوان

    بیشتر بخوانید: