مراحل کار: نشستن در قسمت سواد پایه و آموزش واک و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با شکل ظاهری و نوشتاری واک و تلفظ صحیح آن و آشنا شدن با پرنده ایمو و محل زندگی و نوع تغذیه و نوع پوشش بدن آن

فعالیت: رنگ آمیزی نقشه ایران به شکل پرچم ایران

واکنش: کیسه جادویی با من بخوان را به کودکان نشان دادیم و گفتیم یک مهمان جدید داریم، مهدی امیری گفت: من می‌دانم واک مهمانمان چسیت.

همه کنجکاو بودن شکل واک را ببینند تا حدس بزن در مورد چه حیوان می‌خواهیم گفت‌وگو کنیم، تا واک را از کیسه خارج کردیم، عرفان گفت: شترمرغ، امیرمحمد گفت: اردک …

مربی‌ها  گفتند این یک پرنده‌ای است که تا حالا ندیده‌اند و نه اسم آن را شنیده‌اند، به خاطره همین این مهمانمان خیلی خاص است. چون از راه خیلی دوری آمده است.

واک را به کودکان معرفی کردیم و اسم پرنده را هم گفتیم و در مورد آن توضیحاتی را دادیم.

وقتی شعر واک ” ای” را برای کودکان خواندیم، امیدرضا و امیرمحمد گفتند خیلی شعرش سخت است، فاطمه هم گفت: چرا همش می‌گه این پرنده نیستم و اون پرنده نیستم، ولی بعد از تکرار کردن شعر، فاطمه از شعر واک ” ای” خوشش آمد.

همچنین داستانک را بلندخوانی می‌کردیم که محمدجواد گفت: خاله چرا عکس کانگورو و شترمرغ و ایمو نیست، به جاش عکس زرافه و کوالا هست؟  توضیح دادیم که این ها هم در استرالیا زندگی می‌کنند. اسم آن حیوانات را برده، در عوض عکس کوالا و زرافه را نشان داده که شما کودکان متوجه شوید که این دو حیوان هم در استرالیا زندگی می‌کنند.

مربیان: اسدنژاد و انگوری