سی‌بی‌لک قصه‌ی  ما که در آموزش صداها همراه ما بود وقتی می‌خاستیم صدای س را آموزش بدهیم بچه‌ها تصمیم گرفتند برای سی‌بی‌لک جشن بگیرند وآغازی باشه برای یادگیری صدای جدید.

بچه‌ها از دوستان سی‌بی‌لک و دیگر شخصیت‌های داستان‌های کتاب‌ها دعوت کردند تا در این جشن شرکت کنند.

دعوت‌شدگان برای سی‌بی‌لک کادوهایی آوردند، نخودی برایش سبد گیلاس، عمو کوکو و مرمر خانم برایش پسته، کاکا کلاغه برایش عدس، بچه‌گربه‌ها برایش سیب سرخ، دادار و دردر برایش آدامس، سارسار و سرسر هم برایش بیسکویت آوردند و تولدش را  با دادن کادوها تبریک گفتند و همه کادوهایی که آورده بودند صدای س داشت.

مربی: سمیه سلیمانی نژاد

محل اجرا: دبستان سکینه، روستای مرادآباد، سراوان

بیشتر بخوانید: