امروز، با استفاده از مجموعه «الفباورزی با کاکاکلاغه» و خواندن داستان لاک‌پشت و بادکنک از این کتاب، واک «ل» را آموزش دادیم.

محل اجرا: دبستان دخترانه نجمه، پایه اول

مربی: خانم ناز بی‌بی‌نورزهی