آموزش واک ل با دانش‌آموزان پیش‌دبستانی ثمر و درست کردن تابلوی گل و گلدان

مربیان: خانم‌ها اسدنژاد و انگوری