کتاب الفباورزی با کاکاکلاغه را با بچه‌ها بلندخوانی کردیم. همیشه با کتاب‌های با من بخوان تدریسم را شروع می‌کنم و هر روز درس جدید می‌دهم.

مربی: رامش

محل اجرا: عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: