حین بلندخوانی:

کتاب اردک کشاورز را با بچه‌ها بلندخوانی کردم.

بعد از بلندخوانی:

بچه‌ها قانون‌هایی را به‌صورت لیست گفتند و من یادداشت کردم و به‌صورت درخت قانون برای این مهد برش زدند تا به دیوار وصل کنیم.

مربی: نرگس بهابین

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان (پلیکان ) محله میانکل، سرپل ذهاب، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: