این كتاب، به‌منظور راهنمایی مخاطبان نوجوان درزمینه تكالیف و مشق‌های شب تدوین‌شده است. آن‌ها می‌آموزند كه تكلیف شب اصلاً چیز بدی نیست و به‌هیچ‌عنوان نباید از انجام دادن آن شانه خالی كنند. مخاطبان همچنین با راه‌هایی برای تنظیم وقت و استفاده مناسب از آن برای نوشتن تكالیفشان آشنا می‌شوند. آن‌ها یاد می‌گیرند كه مطالعه به انجام تكالیف كمك می‌كند و با تمركز و دقت می‌توانند ضمن این‌که تكلیف شب را انجام می‌دهند از وقت آزادشان نیز استفاده كنند.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

روز قبل به بچه‌ها مشق‌هایی کمی بیشتر از دفعه قبل داده شد که با غرغر کردن بچه‌ها همراه بود.

روز بعد از بین بچه‌ها کسانی بودند که از زیر بعضی مشق‌ها دررفته بودند. علت را پرسیدم، هرکدام بهانه‌ای داشتند.

سپس گفتم: بچه‌ها من امروز می‌خواهم کتابی را برایتان بلندخوانی کنم که به شما یاد می‌دهد مشق شب چقدر مفید است.

فعالیت حین بلندخوانی:

این بلندخوانی بسیار برای بچه‌ها جالب و هیجان‌انگیز بود، فضایی شاد همراه با بحث و گفت‌وگو.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

در مورد تصمیم جدید بچه‌ها و اهمیت مشق شب و مزایای آن بحث و گفت‌وگو کردیم.

نام آموزگار: عاطفه قائدی
محل اجرا: کلاس ششم دبستان مهر و ماه کرانی اوز فارس