کتاب این جا مال من است را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به ساخت کاردستی و تقسیم کلاس به دو قسمت پرداختیم.

مربی: الهام شادوند

محل اجرا: مدرسه شهید هراتی فیروزآبادی، زابل

بیشتر بخوانید: