بلندخوانی کتاب بابایی دوستت دارم

امروز روز جهانی پدر بود من هم به این بهانه این کتاب را برای بلندخوانی انتخاب کردم.

قبل از بلندخوانی:

دلیل نام‌گذاری این روز را به‌عنوان روز پدر برای بچه‌ها بیان کردم.

حین بلندخوانی:

کتاب را برای بچه‎ها بلندخوانی کردم و در حین خواندن کتاب از آن‌ها پرسش و پاسخ کردم.

بعد از بلندخوانی:

از بچه‌ها خواستم هرکسی دوست دارد با نوشتن نامه یا نقاشی این روز را به پدرش تبریک بگویید.

نکته جالب این بود که پسرها خجالت می‌کشیدند به پدرشان بگویند دوستش دارند.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب