کلیپ کوتاهی از برگزاری کارگاه‌های «با من بخوان» در این شهر ببینید.