محل اجرا: استان فارس، شهرستان لار، کتابخانه دبستان انصاریان

مربی: مطهره محبوبی‌نژاد