محل اجرا: استان فارس، لار، کتابخانه دبستان انصاریان، پایه ششم

مربی: مطهره محبوبی‌نژاد