کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها را در کلاس برای کودکان بلندخوانی کردیم. بعد از بلندخوانی، برگه‌های فعالیت را به آن‌ها دادیم. کودکان هم با الهام از تصاویر کتاب و هم به سلیقه خودشان، برگه‌ها را رنگ‌آمیزی کردند. در آخر تصاویر را بریدند و روی برگه‌های آ چهار چسباندند.

مربی: عبدالله سپاهیان

محل اجرا: سراوان، دبستان محمد رسول الله

بیشتر بخوانید: