فعالیت قبل از بلندخوانی:

زنگ هنر با استفاده از وسایل دورریختنی مانند: جوراب کهنه، لیوان یک‌بارمصرف، پارچه‌های دورریختنی و … عروسک‌های داستان آهنگ تار کولی توسط بچه‌ها ساخته شد.

فعالیت حین بلندخوانی:

اجرای نمایش عروسکی آهنگ تار کولی با عروسک‌های دست‌ساز دانش‌آموزان

فعالیت بعد از بلندخوانی:

پیشنهاد برای برگزاری نمایش عروسکی توسط بچه‌ها برای بقیه.

محل اجرا: مدرسه مهر و ماه کرانی شهر اوز

آموزگار: عاطفه قائدی

بیشتر بخوانید: