ابتدا توجه دانش‌آموزان را به تصویر روی جلد کتاب جلب کردم و از آن‌ها پرسیدم که چه چیزی می‌بینید؟  وقتی گفتند: فیل از آن‌ها سؤال کردم این فیل چه فرقی با فیل‌های که تا حالا دیده‌اید دارد و آن‌ها گفتند رنگارنگ است. سپس پرسیدم دوست دارید داستان این فیل را برایتان بخوانم.

سپس داستان خوانده شد در پایان سؤالاتی در مورد داستان شد و بعد تصویر فیل به همه داده شد تا آن‌ها برای خود بچینند و به‌دلخواه خود رنگ کنند.

مربی:  زهرا آتش پنجه

محل اجرا: کتابخانه به امن بخوان دبستان نجمه، شهرستان زهک

 بیشتر بخوانید: