بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، سراوان، اسفند 96

کتاب بوسه‌هایی برای بابا را برای کودکان بلندخوانی کردیم. بین بچه‌ها بازی شیرینی درگرفت. آن‌ها ادای بابا خرسی را درمی‌آوردند که در حال بوسیدن خرس کوچولو است.

مربی: کیوان نعمتی

محل اجرا: سراوان، دبستان فلسطین

بیشتر بخوانید: