فعالیت پیش از بلندخوانی:

در ابتدا آهنگ قصه را خواندم. قبل از بلند خوانی کتاب را نشان دادم از بچه‌ها خواستم فکر کنند کتاب در مورد چیست؟ آن‌ها درختان زرد را نشان دادند و گفتند: علت زردی برگ درختان فصل پاییز است. نام نویسنده و تصویرگر خوانده شد و کتاب را شروع کردیم.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

در هنگام بلندخوانی از بچه‌ها پرسیدم چه حیوانی را می‌بینند، بچه‌ها جواب دادند گاو، گربه، گنجشک، اردک و… و به هر حیوانی که در صفحه کتاب بود می‌رسیدیم صدایش را تکرار می‌کردیم. از بچه‌‌ها پرسیده شد کدام‌یک از حیوانات را از نزدیک دیدند که هرکدام از بچه‌ها جواب‌های مختلفی دادند. خصوصیات  حیوانات اهلی گفته شد. معنی غوره گفته شد. در مورد فصل پاییز و میوه‌های آن، آب‌وهوای پاییز، تغییر شکل برگ درختان صحبت شد .

فعالیت پس از بلندخوانی:

در آخر بچه‌ها بعد از آشنایی باشخصیت‌های داستان، هرکدام یکی از آن‌ها را رنگ کردند و با قیچی دور بری کردند و هر کس نام شخصیت خود را گفت.

مربی: فاطمه نوروزی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: