کتاب خانم حنا را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. بچه‌ها تصاویر کتاب را خیلی دوست داشتند و از روی آن‌ها حدس می‌زدند که برای روباه و خانم حنا چه اتفاقاتی می‌افتد. بچه‌ها از روی تصاویر نقاشی کردند و سپس به ترتیب توالی رخدادها، تصاویر را نشان دادند.

مربی: سارا بلوچ زهی

محل اجرا: سراوان، مدرسه فخری دقیق فکر

       بیشتر بخوانید: