خانم کلکلی، مربی بچه‌ها، کتاب «خانم حنا به گردش می‌رود» را بلندخوانی کرد.

به‌عنوان فعالیت پس از بلندخوانی، معلم تصویرهای کتاب را به شکل بی‌رنگ در برگه‌های سفید تهیه کرده بود. بچه‌ها تصویرهای کتاب را رنگ کردند و آن‌ها را به ترتیبی که در داستان اتفاق افتاده بود، مرتب کردند و چیدند. در مرحله بعد با کمک آن، صحنه نمایش «خانم حنا» را درست و نمایشش را اجرا کردند.

مرکز نسیم مهر، روستای جلال_آباد، جیرفت، کرمان