کتاب خانم زری به گردش می‌رود را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی، کودکان توالی رخدادهای کتاب را رنگ‌آمیزی کردند و پس از ساخت صحنه‌ها، نمایش کتاب را اجرا کردند.

مربی: کلکلی

محل اجرا: مرکز نسیم مهر روستای جلال‌آباد، جیرفت

بیشتر بخوانید: