کتاب رفتم به باغی نوشته‌ی محمدهادی محمدی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و از آن‌ها خواستم داستان را بازگویی کنند.

یکی از دانش‌آموزانم که از همه کوچک‌تر و کودکی پیش‌فعالی است برای همکلاسی‌هایش بلندخوانی می‌کند.

مربی: مریم درگاهی

محل اجرا: معلم کلایه روستای کشکدشت

بیشتر خوانید: