کتاب رفتم به باغی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را برای بچه‌های مهد بلندخوانی کردم و بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

مربی: فرخنده یوسفی

محل اجرا: مهدکودک مهدیس، ثلاث، کرمانشاه

بیشتر خوانید: