ابتدا کتاب را معرفی نمودم و در مورد شناسنامه کتاب توضیح دادم و داستان را بلندخوانی کرده در مورد نکات داستان و تصاویر داخل کتاب دانش‌آموزان را به کنجکاوی و پرسش واداشتم و از آن‌ها خواستم آن قسمتی را که دوست داشتند برای بقیه بچه‌ها تعریف کنند. در ضمن از آن‌ها خواستم تا گردونه‌ی هندوانه  نخودی‌ها را نقاشی کنند.

هفته پیش کتاب نخودی را معرفی کردم و در مورد شناسنامه کتاب توضیح دادم و داستانک اول را خواندم و بچه‌ها را به کنجکاوی و پرسش پیرامون داستان و تصاویر روی جلد ومتن داستان مطرح نمودم تا توجهشان را به داستان جلب کردم.

پس از بلندخوانی، از دانش‌آموزان خواستم هر قسمتی از داستان را که دوست داشتند نقاشی کنند و از دانش‌آموزان پرسیدم نخودی چه چیزی را گم‌کرده؟ آن‌ها به گمانه‌زنی پرداختند و از کتاب چیستان ۳ معما خواندم و بچه‌ها حلش کردند. من هم تصویر هرکدام از چیستان‌ها به ایشان نشان دادم تا با تصویر (سگ، عقرب و سنجاقک) آشنا شوند.

مربی:  معصومه اشرفی

محل اجرا: آموزشگاه یاس نبی، داوود آباد، قرچک

بیشتر بخوانید: