برای پایه‌های پیش‌دبستانی و ابتدایی کتاب نقطه را بلندخوانی کردیم.

 فعالیت قبل از بلندخوانی:

گفت‌وگو درباره اینکه دوست دارند چه چیزی را نقاشی کنند؟ و دوست دارند در نقاشی‌هایشان از چه رنگ‌هایی استفاده کنند.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب بلندخوانی شد و موقع بلندخوانی هم پرسش و پاسخ از من و کودکان بود.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بادکنک کوچک را تو رنگ گواش زده و روی کاغذ سفیدی که به دیوار زده بودیم آثار رنگی هنری از خودشان به‌جا گذاشتند.

مربی: پوران نجم دینی

محل اجرا: آموزشگاه مهر و ماه کرانی اوز فارس

بیشتر بخوانید: