کتاب هدیه‌ای برای مادربزرگ را بلندخوانی کردیم.

در این کتاب تصویری زیبا می‌توان ارزش محبت و روابط گرم خانوادگی را به کودکان آموخت. همچنین می‌توان کودکان را تشویق کرد که با وسایل موردعلاقه خود و با استفاده از خلاقیتشان برای افرادی که دوست دارند هدیه تهیه کنند.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: دبستان شهید عبدالرحمن جر منطقه بنجار، زابل

بیشتر بخوانید: