مراحل کار: نشستن در قسمت سواد بلندخوانی

هدف: ترغیب کردن کودکان به لباس پوشیدن، غذا خوردن، حمام کردن، کفش پا کردن و خوابیدن

فعالیت: نقاشی کردن شخصیت‌های داخل کتاب

واکنش: قبل از شروع بلندخوانی از کودکان خواستیم خودشان حدس بزنند اسم کتاب چه هست تا تصویر روی جلد را دیدند، آرین گفت: حمام کردن هشت‌پا، محمدآرمیا گفت: پسری که هشت‌پا را می‌شوید، ابوالفضل گفت: هشت‌پایی که پسرک را می‌خواهد بخورد.

در حین بلندخوانی سوال‌هایی که داخل کتاب بود کودکان سریع جواب می‌دادند، همچنین متن کتاب را سریع حفظ کردند.

کودکان آنقدر از کتاب خوششان آمده بود که همش می‌گفتند دوباره خوانده شود.

تصاویر کتاب هم برایشان خیلی جذاب بود و خیلی خوب می‌توانستند تصویرخوانی کنند.

مربیان: اسدنژاد و انگوری

بیشتر بخوانید: