پیش از بلندخوانی کتاب «گوریل»، در مورد رابطه کودکان با والدین خود، گفت‌وگو کردیم. رضا گفت، پدرم نه با من بازی می‌کند، نه من را به پارک می‌برد. به رضا پیشنهاد دادم کتاب را به خانه ببرد و همراه پدرش بخواند. سپس، کتاب را بلندخوانی کردیم و بچه‌ها از دیدن تصاویر کتاب به‌وجدآمدند و برایشان جذاب بود. در انتها، با استفاده از خمیربازی، شخصیت گوریل را درست کردیم.

مربی: خانم‌ها اسدنژاد و انگوری