کتاب بیدی را برای بچه‌های پایه سوم ابتدایی دبستان شهید حدادی بلندخوانی کردم.

قبل از بلندخوانی:

به تعداد بچه‌ها کاغذ و مداد شمعی و مداد رنگی روی میز گذاشتم و از آن‌ها خواستم درخت بکشند. هرکسی هر جور که فکر یا تصور می‌کند. به آن‌ها گفتم می‌توانند از تخیلاتشان هم کمک بگیرند.

بعدازاینکه بچه‌ها نقاشی‌هایشان را تمام کردند، نظرشان را در مورد تخیل کردن پرسیدم که جواب‌های مختلفی می‌دادند.

گفتم کتابی که امروز می‌خواهیم بخوانیم در مورد تخیل است.

فعالیت حین بلندخوانی:

بعد شروع به بلندخوانی کردم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعد از تمام شدن کتاب، بچه‌ها ‌گفتند: خیلی داستان جالبی بود و خیلی دوستش داشتیم و کلی در مورد تخیل باهم حرف زدیم.

مربی: کریمی و بیدی

محل اجرا: کتابخانه‌ی کودک محور معلم‌کلایه

بیشتر بخوانید: