سفر کارشناسان و همکارِ داوطلب «با من بخوان» برای تاسیس کتابخانه‌ی کودک‌محور در خرم‌آباد.