تعداد بچه‌ها ۹ نفر بود کتاب تق تق مااا را برای دانش‌آموزان پایه ششم بلندخوانی کردم.

پیش از خواندن به بچه‌ها گفتم مدیر مدرسه اعلام کرده که می‌خواهد طرحی را در تمام مدرسه اجرا کند که بر اساس آن بچه‌ها باید فقط در سکوت بنشینند و به تخته خیره شوند و اجازه‌ی ایستادن یا حرف زدن ندارند مگر حیاتی باشد.

بچه‌ها تا چند دقیقه سکوت کردند و چیزی نگفتند اما بعد شروع کردند به نوشتن نامه به مدیر، و از من خواستند نامه‌هایشان را که بسیار شجاعانه با ذکر اسامی‌شان نوشته بودند و خواستار لغو این طرح بودند به مدیر برسانم.

بعد کتاب را بلندخوانی کردم و بعد نظرشان درباره‌ی گاوها این بود که بهترین کار را انجام داده‌اند و این اتفاق شبیه به ماجرایی بود که برای خودشان پیش آمده بود و بحث و گفت‌وگو راجب جزئیات و پایان داستان شکل گرفت.

مربی:  فرشته جودکی

محل اجرا: مدرسه حدیث، ورامین