بعد از بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، کودکان تصمیم گرفتند بر اساس توالی رخدادهای کتاب، یک روزنامه دیواری درست کنند. از روی برگه‌های فعالیت، شخصیت‌های کتاب را بریدند و رنگ‌آمیزی کردند. پس از چسباندن شخصیت‌ها بر روی مقوا، شعر هر قسمت را زیر آن نوشتند. یکی از بچه‌ها از روی روزنامه دیواری، شعرها را برای دیگران بلندخوانی کرد.

مربی: کیوان نعمتی

محل اجرا: سراوان، روستای دشتوک، دبستان فلسطین

بیشتر بخوانید: