بلندخوانی کتاب‌های آفرین خرس کوچولو و خرسی و ترس، سرپل ذهاب، اسفند 96

حین بلندخوانی:

امروز کنار جایگاه سی ان جی دو کتاب آفرین خرس کوچولو و خرسی و ترس را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. بچه‌ها خیلی کتاب‌ها را دوست داشتند.

بعد از بلندخوانی:

در مورد اینکه از چه چیزهایی می‌ترسند و موقع ترس چکار می‌کنند با بچه‌ها گفت‌وگو کردیم.

محل اجرا: روبروی مسکن مهر، جنب جایگاه سی ان جی، سر پل ذهاب