بعد از معرفی کتاب به بلندخوانی و پرسش (درباره‌ی وسایلی که با کمک آن‌ها می‌توان پشه را بیرون و یا از بین برد) پرداختیم. سپس بچه‌ها از تجربیاتشان صحبت کردند و از آن‌ها خواسته شد به راه‌حل‌های جدید برای مقابله با این مشکل فکر کنند، و در نهایت آن را یاداشت و یا بیان کنند.
برای فعالیت بعد از بلندخوانی ماسک‌های شخصیت‌های کتاب را به همراه بچه‌ها ساختیم و با آن‌ها نمایش اجرا کردیم.