قبل از آن راجب تفاوت حمام‌های قدیم و جدید و ساختمان آن‌ها با بچه گفت‌وگو شد. بعداز بلندخوانی، کودکان، ماسک خرگوش ساختند و با هم مشغول بازی شدند.

حین خواندن داستان نیز با لغات و اصطلاحات جدید آشنا شدند.

مربی: طاهره مدی