دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم در دو روز متوالی بعد از شنیدن کتاب داستانک‌های خرگوش حکیم نوشته‌ی: محمدهادی محمدی اقدام به ساختن و رنگ آمیزی ماسک خرگوش کردند.

کلاس پر از شادی و شور بود.

نام آموزگار: مجید رضا مراد

محل اجرا: مدرسه علامه مجلسی حاجی آباد پاکدشت