کتاب یک داستان محشر نوشته‌ی: فوئب گیلمن برای بچه‌های پایه‌ی سوم و چهارم بلندخوانی کردم.

مربی: فرشته یزدانی

محل اجرا: دبستان شهید سید عباس حسینی، روستای آبیارک، ورامین.