فعالیت قبل از بلندخوانی:

راجع به میکروب گفت‌وگو کردیم و آن را از کتاب دانستنی‌ها به کودکان نشان دادیم.

سپس به آن‌ها گفتیم حالا می‌توانید میکروب را مستقیم با وسیله‌ای مخصوص ببینید. وسیله‌ای که چیزهایی که با چشم دیده نمی‌شود را بسیار بزرگ‌تر کرده و قابل‌مشاهده می‌کند. بعدازآن به آزمایشگاه رفتیم و کودکان میکروب را با میکروسکوپ دیدند و بسیار هیجان‌زده شدند. خیلی برایشان عجیب بود که میکروب‌ها این شکلی هستند.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب را بلندخوانی کردیم و هنگام بلندخوانی دوباره با کودکان گفت‌وگوهایی داشتیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

نقاشی میکرب‌هایی را که از میکروسکوپ دیده بودند کشیدند و بحث در مورد اینکه چرا برای شستن دست‌ها تأکید می‌شود ادامه داشت.

کتابدار: پوران نجم دینی

محل اجرا: پیش‌دبستانی و دبستان مهر و ماه کرانی اوز فارس.