در نوبت صبح کتاب سارا کوچولو نمی‌تواند پرواز کند نوشته‌ی: جنیفر برن را برای پسرها در فضای باز بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‎ها موضاعات مختلفی را که در کتاب به آن اشاره شده بود مانند: آتشفشان، آب و هوا، حیوانات مختلف و… در فرهنگنامه جستجو کردند. در پایان هم با کمک هم یک آتشفشان درست کردیم.

در نوبت بعدازظهر کتاب عروسکم داگر را برای دختران بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی از بچه‌ها خواسته شد نمایش فی‌البداهه کتاب را اجرا کنند.

محل اجرا: کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار