موضوع داستان همدلی در کودکان

فعالیت قبل از بلندخوانی:

اتفاقاً روز اولی که شروع به خواندن کتاب کردم پرستویی به داخل کتابخانه آمده بود و نمی‌توانست به بیرون برود و سوژه خوبی بود برای گفت‌وگو و بحث. به کودکان گفتم اگر این پرستو الآن محکم به شیشه برخورد کند و بیافتد زمین عکس‌العمل شما چه هست؟

همه گفتند: کمکش می‌کنند و بالش را پانسمان می‌کنند. توی یکی از این نشست‌ها و گفتگوها یکی از بچه‌ها گفت که پدرش تفنگ دارد و با آن پرنده‌ها را شکار می‌کند و بعدش با آن غذا درست می‌کند و می‌خورد از بقیه پرسیدم به نظرتان کار درستی است که پرنده‌ها را شکار کنیم و بخوریم اکثراً گفتند نه اشتباه است.

جلد کتاب را به بچه‌ها نشان داده و از آن‌ها پرسیدم چه می‌بینید روی جلد؟

فعالیت حین بلندخوانی:

در حین بلندخوانی هم گفتم حدس می‌زنید کجا اتفاق افتاده و این ساختمان‌های بلند تو کجاست؟ گفتند: دبی و شهرهای بزرگ. گفتم تو اوز همچین ساختمان‌هایی است گفتند نه ۰٫

از آن‌ها پرسیدم چرا پرنده به شیشه خورد گفتند: بخاطر عکس آسمان و ابر روی شیشه بود. اکثر بچه‌ها هم خاطرات خودشان که با پرنده‌ها داشتند تعریف کردند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

پرنده‌‌های کاغذی را رنگ کرده و آن را برش داده و با چسب بال و تنه پرنده را به هم چسباندیم.

کتابدار: پوران نجم دینی

محل اجرا: پیش‌دبستانی و دبستان مهر و ماه کرانی اوز فارس