در مسیر پارک بودیم که چشممان به این چهارگوش‌های گلی افتاد به این‌ها خشت چهارگوش می‌گویند. که کاربردش برای ساخت و تعمیر دیوار باغ و خانه‌های کاه‌گلی است. این کار یکی از پدرهای نوآموزانم بود و این هنر قشنگ را بعدازاینکه دیوار باغش فرسوده شده و فروریخته بود از خاک همان دیوار گل درست کرده و دوباره تبدیل به خشت کرده بود تا دیوار خرابش را تعمیر کند و از نو بسازد. من همه‌ی این‌ها را برایشان توضیح دادم  کاربرد آب در ساخت خشت مربوط به کتاب قطره کوچولو و یک داستان محشر که از یک روانداز کهنه چه چیزهایی درست کرد و دورش نینداخت و بابای علی‌رضا هم از خاک دیوار باغش خشت ساخت و نگذاشت خراب شود.

حالا شکل‌ها در هنر. که این خشت‌ها چطور دیوار را جذاب و قشنگ کردند. ما بعد از ترمیم دیوار هم سری زدیم و دیدیم  که خشت‌ها چه جلوه‌ی زیبایی به باغ  داده‌اند. چون من کتاب‌ها را بعد از تدریس کنار نمی‌گذارم بلکه همه رو طبق برنامه‌ریزی مرور می‌کنیم و اینجا بود که تدریسم جواب داد. ما هم  یک سرقت خلاقیتی داشتیم از هنر دستان پینه‌بسته‌ی بابای باغبان  کلاسمان علی‌رضا.

مربی: رقیه باقری

بیشتر بخوانید: