بلندخوانی کتاب غول مهربان صحرا نوشته‌ی: باربارا باش برای دانش‌آموزان پایه پنجم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی از دانش‌آموزان خواسته شد به ساخت ساگارو با خمیر و گل بپردازند و بعد از ساخت و اتمام ساگاروها یک نمایشگاه کوچک کلاسی از آن‌ها برگذار شد. در انتها نیز بچه‌ها به فعالیت چاپی پرداختند.

آموزگار: صدیقه تاجیک

محل اجرا: مدرسه لاله های انقلاب، پاکدشت