ابتدا کتاب چه و چه و چه یه بچه را بلندخوانی کردیم. سپس کودکان از روی دست نامه، برچسب‌های بچه خرگوش‌ها و هویج را روی درب‌های بطری چسباندند و با آن‌ها بازی کاهش و افزایش را انجام دادند. برای نشان دادن مفاهیم کاستن و افزودن، کودکان یک روزنامه دیواری درست کردند و از برچسب هویج، برای مفهوم کاهش و از برچسب بچه خرگوش، برای مفهوم افزایش استفاده کردند. در پایان، روزنامه دیواری را به بورد فعالیت‌های مربوط به بلندخوانی کتاب‌ها اضافه کردند.

مربی: صفیه آلبا

محل اجرا: سراوان، دبستان طاهره پره کنت

   بیشتر بخوانید: