بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، محمودآباد، فروردین 97

مراحل: با توجه به کتاب‌های جدیدی که به دست ما رسیده بودند و باز بودن دست ما نسبت به انتخاب کتاب (ازلحاظ تکراری نبودن کتاب)

در این جلسه کتاب قورباغه و آواز پرنده را برای بلندخوانی برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم انتخاب کردیم.

ابتدا راجع به قورباغه، محل زندگی و دوزیست بودن، آن با هم به بحث و گفت‌وگو نشستیم و پرسش و پاسخ‌هایی نیز بین دانش‌آموزان و مربیان ردوبدل شدند.

بعد کتاب را بلندخوانی کردیم و دانش‌آموزان خیلی داستان را دوست داشتند و با دقت به آن گوش می‌کردند و به گرمی استقبال شد.

در پایان روی برگه بزرگ به‌صورت گروهی توالی داستان را کشیدند.

بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، محمودآباد، فروردین 97

بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، محمودآباد، فروردین 97

مربیان خانم‌ها: نعمتی، راشدی

محل اجرا: مدرسه دخترانه عرفانی (زینبیه)

بیشتر بخوانید: