دانش‌آموزان پایه‌ی اول بعد از بلندخوانی لاک‌پشت سبز در مورد داستان نقاشی کشیدند و از اینکه انسان‌ها باعث آلودگی محیط‌زیست شدند احساس نگرانی کردند اما وقتی با قهرمان داستان (لاکی)  روبرو شدند خوشحال و راضی گشتند.

مربی: خانم ارشیا

محل اجرا: دبستان دولتی دخترانه فاطمه پور خصالیان، لاهیجان

بیشتر بخوانید: