داستان دوازدهم نخودي را بلندخواني كردم و به دلیل استقبال بچه‌ها داستان ششم را هم بلندخوانی شد.

فعاليت قبل از بلندخوانی: در شروع جلسه براي جذابيت بيشتر دو ترانه: ترن و تو ماه آسموني را پخش كرديم و خوانديم.

بلندخواني هم به طور معمول هميشه همراه با پرسش و نظرخواهي از كودكان گذشت (هميشه شخصيت نخودي كاملا بچه‌ها را جذب مي‌كند.)

بعد از بلندخوانی: از همه خواستم يكي از دو داستان را به صورت قصه تعريف كنند. هميشه این کار براي بچه‌ها سخت است ولي خوشبختانه همه شركت كردند به جز يک نفر كه جديد بود.

مربی: طاهره مدی

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران