داستان دوازدهم نخودی را بلندخوانی کردم و به دلیل استقبال بچه‌ها داستان ششم را هم بلندخوانی شد.

فعالیت قبل از بلندخوانی: در شروع جلسه برای جذابیت بیشتر دو ترانه: ترن و تو ماه آسمونی را پخش کردیم و خواندیم.

بلندخوانی هم به طور معمول همیشه همراه با پرسش و نظرخواهی از کودکان گذشت (همیشه شخصیت نخودی کاملا بچه‌ها را جذب می‌کند.)

بعد از بلندخوانی: از همه خواستم یکی از دو داستان را به صورت قصه تعریف کنند. همیشه این کار برای بچه‌ها سخت است ولی خوشبختانه همه شرکت کردند به جز یک نفر که جدید بود.

مربی: طاهره مدی

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران