پس از بلندخوانی کتاب المر، تصمیم گرفتیم نمایش المر را به کمک کودکان اجرا کنیم. ابتدا همه کودکان در نمازخانه جمع شدند.سپس از روی برگه‌های فعالیت، ماسک فیل‌ها را بریدند و المر را با رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی کردند. یک نفررا برای بازی در نقش المر انتخاب کردیم و عده‌ای دیگر برای بازی در نقش فیل‌ها، داوطلب شدند. صحنه جنگل ، صحنه درخت توت و صحنه بارید باران را روی کاشی‌ها نقاشی کردیم.  المر و سایر فیل‌ها در کنار کاشی‌های رنگ ‌شده، صحنه های داستان را بازی کردند.

مربیان: عبدالله سپاهیان و سمیع الحق ندرت زهی

محل اجرا: سراوان،دبستان محمد رسول‌الله

بیشتر بخوانید: