به همراه کودکان نمایش رفتم به باغی را اجرا کردیم. ابتدا به کمک پارچه‌های رنگی بزرگ و کاغذ رنگی، صحنه‌های آسمان، باغ و رودخانه را درست کردیم. سپس کودکان با استفاده ازعروسک‌های دستکشی که خودشان ساخته بودند، به اجرای نمایش پرداختند.

مربی: شهناز میربلوچ زهی

محل اجرا: سراوان، دبستان قائمیه

       بیشتر بخوانید: