امروز، کتاب «هر وقت خوک‌ها پرواز کنند» را خواندیم. بچه‌ها همگی با دقت و علاقه گوش دادند و بعد از بلندخوانی، بخش‌هایی از کتاب را که بیشتر خوششان آمد، نقاشی کردند.

مربی: خانم شکری

دبستان فاطمه پورخصالیان، لاهیجان