بچه‌های دبستان نبوت پس از خواندن داستان پرنده قرمز اقدام به کاشت درخت آرزوها کردند و آرزوهای خود را به درخت بستند تا پرنده قرمز ببرد.

همچنین قایق‌های خود را به یاد قهرمانان کشتی سانچی به آب انداختند.

چند نمونه از آرزوهای بچه‌ها که بر درخت آویزان شده بود: داشتن لباس نو، عروسک، رفتن خانم تورن کویست به روستایشان

مربی: -جواد بولاقی

محل اجرا: دبستان نبوت، عشایر زاهدن

بیشتر بخوانید: